Η Ομάδα Εθελοντισμού ολοκλήρωσε μία ακόμη διανομή

το χιόνι δεν σταμάτησε τις εθελόντριες και η διανομή στις οικογένειες έγινε κανονικά

Κοινοποίηση: