Νέο Καταστατικό

Στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου, εγκρίθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτούσε το ισχύον Καταστατικό, η ψήφιση του Νέου Καταστατικού του Συλλόγου μας!

Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη, καθώς το προηγούμενο Καταστατικό είχε ψηφιστεί προ εικοσιπενταετίας και, φυσιολογικά, δεν προέβλεπε ούτε τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της επικοινωνίας αλλά και της ασφάλειας δεδομένων, ούτε βεβαίως και τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη οικονομική κρίση. Το Δ.Σ. επεξεργάστηκε τα άρθρα του προταθέντος Νέου Καταστατικού με γνώμονα τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου, τη διευκόλυνση εγγραφής και συμμετοχής των «εν Αθήναις» συναποφοίτων ως ενεργών Μελών, και την απλοποίηση κάποιων διαδικαστικών θεμάτων με τη βοήθεια και της τεχνολογίας.

Το νέο Καταστατικό αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στον επίσημο ιστότοπο του Συλλόγου. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκ μέρους του Δ.Σ., οι εισηγητές Κων/νος Τσίμας ’78 (Α’ Αντιπρόεδρος) και η δικηγόρος Ελπίδα Καραθόδωρου ’03 (Γενική Γραμματέας), παρουσίασαν το νέο Καταστατικό άρθρο-άρθρο και προέβησαν σε μικροδιορθώσεις μετά από συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών. Το νέο Καταστατικό εγκρίθηκε παμψηφεί. Τυπικά, η από το Νόμο περί Συλλόγων Μ.Κ.Χ. διαδικασία προβλέπει τον έλεγχο από αρμόδιο δικαστικό σώμα και την τελική έγκρισή του από το Πρωτοδικείο, πριν τεθεί σε ισχύ. Η πιθανολογούμενη ημερομηνία ενεργοποίησης τοποθετείται μετά παρέλευση εξαμήνου, δλδ το Νοέμβριο 2023.

 

Κοινοποίηση: