ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Ε.Ε

 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου   Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ «εν Αθήναις», σε Γενική Τακτική Συνέλευση και Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο Electra Palace, Οδός Ναυάρχου Νικοδήμου, αρ. 18, στην Πλάκα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:00 μμ.

Aθήνα, 5 Μαίου 2015

Αρ. Πρωτ. 186 /2015

ΤΘ 51194, ΤΚ 145 10

Κηφισιά

info@saka-athens.gr

fax 2106442266

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Ε.Ε

 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου   Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ «εν Αθήναις», σε Γενική Τακτική Συνέλευση και Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, που θα γίνει στο Ξενοδοχείο Electra Palace, Οδός Ναυάρχου Νικοδήμου, αρ. 18, στην Πλάκα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:00 μμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός Δ.Σ και Έκθεση Πεπραγμένων περιόδου 20013-2015
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή Δ.Σ
  3. Αρχαιρεσίες για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Νέα Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε σύμφωνα με το Καταστατικό θα θεωρηθεί συγκροτημένη με όσα Μέλη και αν παρευρεθούν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Τακτική Συνέλευση δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν μόνο τα ταμιακώς εντάξει μέλη. Ταμιακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη τα οποία έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του 2014 και του 2015.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Καταστατικού, απόν μέλος επιτρέπεται να εξουσιοδοτήσει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση έτερο μέλος προκειμένου να ψηφίσει στις αρχαιρεσίες για λογαριασμό του. Απαγορεύεται μέλος να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση στην Συνέλευση περισσότερα από τρία (3) απόντα μέλη. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με email, ταχυδρομικώς ή με φαξ στην Γενική Γραμματέα και να παραλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την παραμονή των εκλογών. Εξουσιοδοτήσεις που προσκομίζονται κατά την ημέρα των εκλογών δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίζεται ότι το εξουσιοδοτημένο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει την πρωτότυπη εξουσιοδότηση στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των Εκλογών, προκειμένου να ψηφίσει για το εξουσιοδοτόν. Επίσης, εξουσιοδοτόν και εξουσιοδοτημένο μέλος θα πρέπει να είναι ταμιακώς εντάξει, όπως και όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ και την Ε.Ε.

Θα παρακαλούσαμε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών μας, στην Γενική Συνέλευση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Βλασιάδης                                                         Αφροδίτη Δήμου

Μπορείτε να επικοινωνήστε με την γραμματεία στο info@saka-athens.gr για να σας αποστείλουμε το έγγραφο της εξουσιόδοτησης.

 

Κοινοποίηση: