Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ/λου 210/2017

ΤΘ 51194, ΤΚ 14510

Κηφισιά

info@saka-athens.gr

fax 2106442266

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ «εν Αθήναις» σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών που θα γίνει:

Στο Κολλέγιο Αθηνών, στο εντευκτήριο του ΣΑΚΑ, οδός Στεφάνου Δέλτα αρ. 15 στο Π. Ψυχικό την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της θητείας του περιόδου 2015 – 2017
  2. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2015 – 2017.
  3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Υποβολή Υποψηφιοτήτων
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια ως άνω θέματα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στον ίδιο τόπο και την

ίδια ώρα ως ανωτέρω, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να παραβρίσκονται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά  δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν μόνο τα  ταμειακώς εντάξει. Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη τα οποία έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή των ετών 2016 και 2017. 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού, απόν μέλος επιτρέπεται να εξουσιοδοτήσει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση άλλο μέλος προκειμένου να ψηφίσει στις αρχαιρεσίες για λογαριασμό του. Απαγορεύεται μέλος να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση στην Συνέλευση περισσότερα από τρία (3) απόντα μέλη. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με e-mail ή ταχυδρομικώς στην Πρόεδρο (ταχυδρομικώς: Ερασμία Παπαδοπούλου, Ρόδων 7β, 14572 Δροσιά – e-mail: info@saka-athens.gr υπόψη Προέδρου) ή στην Γενική Γραμματέα (e-mail: thominia@yahoo.gr) και να παραλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την παραμονή των εκλογών. Εξουσιοδοτήσεις που προσκομίζονται κατά την ημέρα των εκλογών δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίζεται ότι το εξουσιοδοτημένο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει την πρωτότυπη εξουσιοδότηση στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των Εκλογών, προκειμένου να ψηφίσει για το εξουσιοδοτόν. Τέλος, επισημαίνουμε ότι εξουσιοδοτόν και εξουσιοδοτούμενο μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει, όπως και όλοι οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Παρακαλούμε θερμά για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών μας στην Γενική Συνέλευση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ερασμία Παπαδοπούλου                                                       Θωμίνα Γιάγκου

Κοινοποίηση: