Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου μας για την περίοδο 2015-2017

Στις 16 Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ σε σώμα. Η σύνθεση του νέου ΔΣ, για τη διετία Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2017 είναι η εξής:

Πρόεδρος
Φάνης Βάρβογλης ΄74

Α’ Αντιπρόεδρος
Μαρία Βογιατζόγλου ΄74
Β’ Αντιπρόεδρος
Αφροδίτη Δήμου ΄74

Γεν. Γραμματέας
Θωμίνα Γιάγκου ’92

Ταμίας
Ερασμία Παπαδοπούλου ’80

Μέλη
Τάκης Βερέμης ΄74
Κωνσταντίνος Μαραγκός ’76

Αναπληρωματικά Μέλη
Νίκος Βερβερίδης ‘88
Συλβί Δογραματζιάν ’88
Σοφία Δενδρινού ’92

Κοινοποίηση: