«Φτωχότερη» η Οικογένεια των Αnatolians εν Αθήναις

Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος επιχειρηματίας και πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Κ.Α. εν Αθήναις, Μάρκος Σαμούχος ’60.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την κατάθεση, αντί στεφάνου, δωρεάς αντιστοίχου ύψους στο Γηροκομείο Αθηνών, εις μνήμην του εκλιπόντος. Συλλυπητήρια επιστολή απεστάλη στην χήρα του Μάρκου Σαμούχου, Μαριάννα.

O εκλιπών, Μάρκος Σαμούχος ’60

Ο Θεόφιλος Κυριακίδης ᾿60, συμμαθητής του εκλιπόντος και μέλος του Συλλόγου μας, τον αποχαιρέτισε εκφωνώντας τον συγκινητικό επικήδειο που παραθέτουμε αυτούσιο. Αιωνία του η μνήμη!

«Ἀγαπητοί μου φιλοι,

Ἀπὸ τὴν 8ην Δεκεμβρίου 2019 πενθοῦμε τὸν χαμὸ τοῦ πολυαγαπητοῦ μας Μάρκου Σαμούχου. Τὸ ζεῦγος καὶ οἰκογένεια Σαμούχου ὑπῆρξεν ἔνα ὑπόδειγμα ἀμοιβαίας ἀφοσιώσεως ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον, καθὼς καὶ εἰς τὴν πρόσήλωσι πρὸς τὴν ἑδραίωσι τῆς οἰκογενείακῆς ἐπιχειρησεως «Οἶκος Γραβατῶν Παγώνη καὶ Pagoni Maison Des Cravates», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπέτυχον χάριν εἰς τὴν ἐπιμονὴν καὶ ἐπιχειρηματικὴν ὀξυδέρκειαν τὴν ὁποίαν διέθετον καὶ ἐφήρμοζον, παρὰ τὰς κατὰ καιροὺς δυσκολίας καὶ ἀντιξοότητας. Εἰς τὸ διαδίκτυον ἡ Μαριάννα ἀναφέρεται ὡς «Ἡ γυναῖκα ποὺ ἔβαλε γραβάτα ἀπὸ τὸν Ὠνάση μέχρι τὴν Σάρον Στόουν». Ἡ οἰκογένεια Σαμούχου ὐπῆρξε μία δεμένη, θεοσεβουμένη καὶ ἀφιερωμένη εἰς τὸν θεάρεστο σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς της καὶ τοὺς στόχους της. Στὴν συζυγικὴν εὐτυχίαν ἦλθε νὰ συμβάλῃ καὶ ἡ κόρη τους Ἕλενα, καὶ κατόπιν ὁ σύζυγος Παπαχρήστου Βασίλειος, καὶ ὁ ἐγγονὸς Μάριος – Πορφύριος, ὁ ὁποῖος θὰ κλείσῃ τὰ τρία ἔτη ἡλικίας τὴν 3ην Φεβρουαρίου τοῦ νέου ἔτους. Ὁ Μάρκος, καταγωγῆς ἐκ Πύργου τῆς Τήνου, μέγας φιλόπατρις, εὐπατρίδης ὅσον καὶ ταπεινός, καταδεκτικὸς, μετριόφρων καὶ σεμνός, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν δυστυχία νὰ χάσῃ τὸν νεώτερον ἀδελφό του Δημήτρη πολὺ πρόωρα, καὶ αὐτοῦ ἀποφοίτου τοῦ Ἀνατόλια τῆς τάξεως τοῦ ’63, μὲ τὴν στήριξι τῆς οίκογενείας του ἔφυγεν εὐτυχὴς καὶ πλήρης ἀγάπης καὶ στοργῆς κρατώντας σφικτὰ τὰ χέρια τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του ἡ ὁποία ἐστάθη στὸ πλάϊ του κάθε στιγμή πρὶν σβύσῃ τὸ χαμογελο ἀπὸ τὰ χείλη του.  Εἶχαν μὲ τὸν Δημήτρη τὴν ἑταιρείαν «ΑΦΟΙ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΑΕΒΕ», τὸ ναυπηγεῖο τους, τὰ καταστήματά τους σ᾿ ὅλη την Ελλάδα, μὲ τὰ σκάφη των COMPASS ποὺ τόσο καμάρωνε ὁ Μάρκος, ἀφήνοντας τὴν σκυτάλη  εἰς τοὺς υἱούς τοῦ άδελφοῦ του Δημήτρη,  οἱ ὁποῖοι καὶ συνεχίζουν εἰς Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικόν!!

Ὁ Μάρκος, ἀπόφοιτος τοῦ ᾿60, ἐθήτευσε ὡς πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἀποφοίτων τοῦ Κολλεγίου Ἀνατόλια Θεσσαλονίκης ἀπὸ τῷ 2003 ἔως 2005, καὶ ἡ θητεία αὐτὴ ἐγένετο σημεῖον ἀναφορᾶς, καθὼς μὲ τὶς προσπάθειες ποὺ κατέβαλε, ἀπετέλεσε τὴν ἀρχὴ ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐβασίσθη ἡ ἀναβίωσις ἕνὸς συλλόγου ποὺ εἶχεν ἀπόλυτον ἀνάγκη μίας πνοῆς ζωῆς, κάνοντας ταυτοχρόνως καὶ ἀξιόλογες δωρεὲς στὸ Κολλέγιο, καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ νὰ χρηματοδοτῇ τὴν λειτουργία τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου μας.

Καλό σου ταξίδι, ἀξέχαστε, γλυκέ μας, γενναιόδωρε καὶ καθ᾿ ὅλα ΜΕΓΑΛΕ Μάρκο! Ἡ μνήμη σου ᾿στὴν ψυχή μας θὰ εἶναι αἰωνία.»

Κοινοποίηση: