Καταστατικό

Ενημερωτικά Κείμενα για τη Διαδικασία Αλλαγών στο Καταστατικό του Συλλόγου

Εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα συζήτησης τις Αλλαγές Καταστατικού του Συλλόγου που προτείνει το Δ.Σ. (ως ημερομηνία της Επαναληπτικής έχει προσδιοριστεί η Δευτέρα, 24η Απριλίου 2023), παρατίθενται δύο αρχεία. Στο πρώτο, το εν ισχύι Καταστατικό (2006). Στο δεύτερο, το προτεινόμενο Νέο Καταστατικό, εφόσον βεβαίως γίνει δεκτή η πρόταση του Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση ΚΑΙ εγκριθεί όπως ορίζουν οι Νόμοι από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι αλλαγές που έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο του προτεινόμενου Νέου Καταστατικού συζητήθηκαν σε διαδοχικά Δ.Σ. αλλά και στο ανοικτό Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα με συμμετοχή πολλών μελών του Συλλόγου. Στόχος των αλλαγών είναι πρωτίστως η απλοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών και  τρόπων δράσης του Συλλόγου, η διευκόλυνση συμμετοχής σε συγγενικά πρόσωπα αποφοίτων που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τις δράσεις μας, αλλά και ο εκσυγχρονισμός εν όψει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων (ιντερνετ, επικοινωνίες).

Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF και ανοίγουν σε νέο tab στον φυλλομετρητή σας (εφόσον υποστηρίζει επισκόπηση PDF, το οποίο είναι το σύνηθες). Σε περίπτωση που δεν ανοίξουν αυτόματα, δεξί κλικ πάνω στο σύνδεσμο του κάθε αρχείου και Αποθήκευση τοπικά στο δίσκο σας.

ΙΣΧΥΟΝ Καταστατικό (2006)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Καταστατικό