Αρχαιρεσίες 2021

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ-ΕΕ 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ-ΕΕ 2021

ΤΟ Δ.Σ. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19 και 20 του Καταστατικού, καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ «εν Αθήναις» σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί στο Εντευκτήριο ΣΑΚΑ του Κολλεγίου Αθηνών, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, την Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριου 2021, και ώρα 20:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, την ίδια ώρα (20:00) και στον ίδιο τόπο (Εντευκτήριο ΣΑΚΑ Κολλεγίου Αθηνών, Ψυχικό), οπότε σύμφωνα με το Καταστατικό θα θεωρηθεί συγκροτημένη, όσα Μέλη και αν παρευρεθούν.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ. Σ. για την περίοδο 2019 – 2021
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ. Σ. και της Ε. Ε.
4. Αρχαιρεσίες για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
 
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών μας στην Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες!
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ covid-19
Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα Μέτρα για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία. Παρακαλούμε τα Μέλη που πρόκειται να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση να έχουν υπόψη τους:
• Η είσοδος στο campus Ψυχικού του Κολλεγίου Αθηνών επιτρέπεται βάσει ονομαστικής κατάστασης που ο Σύλλογός μας θα έχει προετοιμάσει. Παρακαλούμε θερμά όπως όλα τα Μέλη που σχεδιάζουν να παραστούν στη Γ.Σ. ενημερώσουν είτε μέσω email (info@saka-athens.gr) είτε τηλεφωνικά στο 6996 814342 ή στο 6972 721921 το αργότερο ΔΥΟ (2) ώρες ΠΡΙΝ την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της Γ.Σ.
• Η είσοδος στον χώρο της Γ.Σ. (Εντευκτήριο ΣΑΚΑ) επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Βεβαίωσης Νόσησης και επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ/Διαβατήριο). Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Κολλεγίου Αθηνών. Προσοχή: ΔΕΝ γίνονται δεκτές αρνητικές βεβαιώσεις test covid-19 κάθε είδους!

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη έχουν δικαίωμα να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
• Δικαίωμα λόγου και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει Μέλη. Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα Μέλη τα οποία έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του 2020 και του 2021. Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο της Γ.Σ., πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μπορείτε επίσης να καταθέσετε το οφειλόμενο ποσό (25€/έτος) στον λογαριασμό του Συλλόγου στην Alpha Bank, IBAN: GR 5601401570157002002006011.
• Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του Καταστατικού, κάθε Μέλος επιτρέπεται να εξουσιοδοτήσει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση έτερο Μέλος προκειμένου να ψηφίσει στις Αρχαιρεσίες για λογαριασμό του. Υπόδειγμα της φόρμας εξουσιοδότησης επισυνάπτεται στην επιστολή που έχουν λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη.
• Κάθε παριστάμενο Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπεί με έγγραφη εξουσιοδότηση στην Γενική Συνέλευση μέχρι τρία (3) απόντα Μέλη.
• Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@saka-athens.gr και να παραλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την παραμονή των εκλογών.
• Διευκρινίζεται ότι κάθε εξουσιοδοτημένο Μέλος θα πρέπει να προσκομίσει την πρωτότυπη εξουσιοδότηση στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των Εκλογών, προκειμένου να ψηφίσει για το εξουσιοδοτούν. Επίσης, εξουσιοδοτούντα και εξουσιοδοτημένα μέλη θα πρέπει να είναι άπαντα ταμειακώς εντάξει.
• Κάθε Μέλος του Σωματείου μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. εφόσον είναι ήδη τακτικό μέλος για έξι μήνες.

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ
Προς: τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια «εν Αθήναις»
 
Αθήνα, ___ Σεπτεμβρίου  2021
 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………………………………………………, Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια εν Αθήναις, λόγω αδυναμίας μου να λάβω μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου την 27η Σεπτεμβρίου  2021ή σε όποια επαναληπτική συνεδρίαση αυτής,
 

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ

Το Μέλος κύριο/α …………………………………………………………….……, όπως με εκπροσωπήσει και ψηφίσει για λογαριασμό μου.
 

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ

……………………………………………
(υπογραφή)

Κοινοποίηση: