Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια – Εν Αθήναις», συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση της 26/6 τον Ιούλιο του 2019 ενώ τον Οκτώβριο του 2020 συγκροτήθηκε εκ νέου:

Πρόεδρος:
Ερασμία Παπαδοπούλου ’80 [2019-2020]
Χριστίνα Ιωαννίδου ’91 [2020-2021]
A’ Αντιπρόεδρος: Σουζάνα Αρβανιτίδου ’96
B’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσίμας ’78 [2020-2021]
Γεν. Γραμματέας:
Άννα Τσιφτσόγλου ’00 [2019-2020]
Μαρία-Αναστασία Γκουτσίδου ’04 [2020-2021]
Tαμίας: Βαγγέλης Νεστορίδης ’72
Mέλη: Μίνα Νομίδου – Πατέρα ’79, Αλέκα Χαριτίδου ’78

Αναπληρωματικό μέλος:
Δημήτρης Αγγέλης ’88