Σκοποί

Σκοποί

Oι σκοποί του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

1. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στενών δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ των ιδίων μελών και προς το «Κολλέγιο Ανατόλια» καθώς και προς το αδελφό σωματείο με έδρα την Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια».

2. Η παροχή προς τα μέλη μέσων πνευματικής επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας και η συμβολή στην πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση του τόπου.

3. Η επίδοση σε έργα κοινωνικής πρόνοιας.

4. Η οικονομική βοήθεια μαθητών που προέρχονται από οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Κολλεγίου Ανατόλια και αποφοίτων αυτού για ανώτερες σπουδές.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1951 από τους πρώτους Anatolians που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα μετά τα δύσκολα χρόνια του πολέμου με Πρόεδρο μέχρι το 1967 τον Σταύρο Καλογιάννη ’36. Από τότε και μέχρι σήμερα παραμένει ο βασικός συνδετικός κρίκος των «εν Αθήναις» Anatolians, που με τα χρόνια γίνονται όλο και περισσότεροι.

Τα επόμενα χρόνια Πρόεδροι διετέλεσαν οι εξής:

* 1967-1975 Μαργαρίτα Παρασκευοπούλου

* 1975-1977 Γεώργιος Ζωτιάδης

* 1977-1985 Γεώργιος Καρυπίδης ’47

* 1985-1987 Γεώργιος Κόκκας ’76

* 1987-1998 Ισμήνη Πρωτογήρου ’55

* 1998-2003 Μαρία Βαλιξόγλου-Κοντιάδη ’68

* 2003-2005 Μάρκος Σαμούχος ’60

* 2005-2007 Γεώργιος Νάσιουτζικ ’50

* 2007-2011  Αβα Κωνσταντοπούλου-Γεωργακοπούλου ’60

* 2011-2013 Γιάννης Φωτόπουλος ’72

2013-2015 Πάνος Βλασιάδης

* 2015-2016 Φάνης Βάρβογλης ’74

* 2016-2017 Ερασμία Παπαδοπούλου ‘80

* 2017-2019 Συλβί Δογραματζιάν ’88

* 2019-2020 Ερασμία Παπαδοπούλου ‘80

* 2020-2021  Χριστίνα Ιωαννίδου ’91