Αρχαιρεσίες 2021

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ-ΕΕ 2021

ΤΟ Δ.Σ. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19 και 20 του Καταστατικού, καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ «εν Αθήναις» […]