Όπως το καταφέραμε τόσα χρόνια!

Η απόφαση που λήφθηκε το 2012, να υποστηρίξει ο Σύλλογος οικονομικά το κόστος μιας εξαετούς πλήρους υποτροφίας στο Ανατόλια, ήταν μια απόφαση ευθύνης. Επί έξι χρόνια, το Μέλλον μιας άξιας υποτρόφου, της Αριάδνης Παπαδοπούλου, ήταν […]